Klantenservice

Hoe kan ik een klacht over mijn winkelbezoek indienen?

Wat vervelend dat je een klacht wilt indienen!

Als je ontevreden bent over een product of situatie, kun je een klacht indienen via de klantenservice.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, word je binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Klachten kunnen worden behandeld door de Geschillencommissie Thuiswinkel. Meer informatie vindt u op www.sgc.nl. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

FAQ