Klantenservice

Hoe gaat Livera om met het herroepingsrecht?

Herroepingsrecht

Volgens de wet zijn wij verplicht de volgende tekst op onze pagina op te nemen. Ondanks dat de tekst wellicht wat verwarrend is willen wij je ervan verzekeren dat deze tekst niets af doet aan ons retourbeleid.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door een aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan je ons via een verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post,of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.


Je kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar
te maken dat je van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief verzendkosten niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor verzending niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of indien je kan aantonen dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Neem contact op met onze klantenservice als je een retourlabel wil aanvragen, waarop het retouradres staat vermeld. Dit is kosteloos.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Retouradres:
Livera
De Brand 27
3823 LJ Amersfoort

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

FAQ